ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2017

Μαριάν Αλεβίζου (1η επιλογή)Βαβαρούτσου Κων/να (1η επιλογή)


Μπούγας Παναγιώτης (1η επιλογή)


Μακρής Κων/νος (1η επιλογή)


Κατσιφώλης Βασίλης


Ζωντανός Μιχάλης


Γιαννοπούλου Ερασμία (17 στην έκθεση – Θετική Κατεύθυνση)


Λέκκα Εύη


Ζυγούρη Μάγδα (18 στην έκθεση – Θετική Κατεύθυνση)