Συνδυαστικές ερωτήσεις σε διδαγμένο κείμενο

Συνδυαστικές ερωτήσεις σε διδαγμένο κείμενο

Α) Ενότητα 7 η Πρωταγόρα – 13 η Πολιτεία -20 η Πολιτικά

Β) Ενότητα 4 η Πρωταγόρα (αιδώς – δίκη) – 13 η Πολιτικά

Γ) Ενότητα 16 η Πολιτικά – 19 η Πολιτικά- 11 η Πολιτικά

Ερωτήσεις:

1 α)Να αναλύσετε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι σκοποί της

παιδείας μεταξύ των ενοτήτων 7 ης και 20 ης .

Ποιος ο σκοπός του νόμου στην Ενότητα 13 η (Πολιτείας) και γιατί αυτός

ο νόμος δεν θα αδικούσε τους πνευματικούς ανθρώπους σε συνδυασμό

με την αναφορά που γίνεται στην υπακοή στους νόμους στην 7 η Ενότητα

(Πρωταγόρα).

1β)Να αναζητήσετε τη σχέση των χωρίων και τη σημασία που δίνουν οι

φιλόσοφοι στις έννοιες που αναφέρονται ανάμεσα στις Ενότητα 4 η και

Ενότητα 13 η .

1γ)Αφού αποδώσετε τον ορισμό του πολίτη σύμφωνα με τις απόψεις του

Αριστοτέλη στην Ενότητα 16 η και αφού λάβετε υπόψη σας το

κατάλληλο χωρίο της εισαγωγής του βιβλίου σας:

  • Να ερμηνεύσετε τον τελικό / ανώτατο σκοπό της πόλης στην

Ενότητα 11