ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α΄ ΚΛΙΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Α΄ ΚΛΙΣΗ

Περιέχει ουσιαστικά κυρίως θηλυκά και αρσενικά σε –a (γεν. εν. –ae). Δεν περιλαμβάνει ουδέτερα. Χαρακτήρας του αρχικού θέματος είναι το a.

 

Ενικός αριθμός                        Πληθυντικός αριθμός

Ονομ.   mens-a                                     Ονομ.   mens-ae

Γεν.      mens-ae                                   Γεν.      mens-arum

Δοτ.     mens-ae                                   Δοτ.     mens-is

Αιτ.      mens-am                                  Αιτ.      mens-as

Κλητ.   mens-a                                     Κλητ.   mens-ae

Αφαιρ. mens-ā                                     Αφαιρ. mens-is

 

Ανωμαλίες πρωτοκλίτων ουσιαστικών:

  1. Τα θηλυκά ουσιαστικά dea (=θεά) και filia (= θυγατέρα) τη δοτική και την αφαιρετική του πληθυντικού (deis, filiis) τη σχηματίζουν κανονικά σε –abus, δηλ. deabus, filiabus, όταν είναι ανάγκη να γίνει διάκριση από τις όμοιες αντίστοιχες πτώσεις των αρσενικών δευτερόκλιτων ονομάτων deus (= θεός) και filius (= γιος).

 

Επιμέλεια: Ευγενία Κελαράκου Φιλόλογος