ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ [ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ]

ΟΡΙΣΜΟΣ:  Είναι η αφομοίωση, από μέρους του ατόμου, τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς, που δεν είναι αποτέλεσμα κριτικής επεξεργασίας, και η εξομοίωση του με το σύνολο που παίρνει τη μορφή της μάζας, αφού δεν υπάρχει το στοιχείο της ιδιαιτερότητας  στα μέλη του.

ΑΙΤΙΑ:

  • Η οικογένεια, τα προβαλλόμενα πρότυπα, οι γενικότερες αντιλήψεις(πολιτικές, θρησκευτικές), οι αξίες υιοθετούνται συχνά άκριτα από το νέο στο οικογενειακό περιβάλλον γιατί: α)βρίσκεται σε μια ηλικιακή φάση στην οποία δεν έχει διαμορφώσει σταθερές αξίες και β)δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη, ευπιστία σε προσφιλή πρόσωπα.
  • Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο καθιστά τα άτομα ευάλωτα και γι αυτό χειραγωγούνται από κάθε είδους αξιώσεις.
  • Η αρνητική λειτουργία των ΜΜΕ η δύναμη τους λειτουργεί αλλοτριωτικά στη συνείδηση του ανθρώπου και επιβάλλει κοινές αποδοχές σε θέματα ιδεολογικά, πολιτικά, αισθητικά κτλ
  • Η αρνητική λειτουργία της πολιτικής: οι πολιτικοί ηγέτες με τη δημαγωγία, το λαϊκισμό, την προπαγάνδα  μαζοποιούν  τους πολίτες, για δικούς τους σκοπούς.

Αυταρχικά καθεστώτα επιβάλλουν την ομοιόμορφη σκέψη.

  • Η μόδα: επιβάλλει την ομοιομορφία στην εμφάνιση , στη ψυχαγωγία, στη γενικότερη συμπεριφορά και εξομοιώνει τις προτιμήσεις των ατόμων.
  • Η τεχνολογία: η μηχανοποίηση στην παραγωγική διαδικασία επιφέρει την τυποποίηση, αμβλύνει τη δημιουργική φαντασία, περιορίζει την έκφραση της ατομικότητας. Η εξειδίκευση, επίσης, περιορίζει τους ορίζοντες δράσης , οδηγεί συχνά στη μονομέρεια, στη διαμόρφωση μονοδιάστατων προσωπικοτήτων.
  • Οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης στα αστικά κέντρα: δυσκολεύουν την επικοινωνία, το διάλογο, αφού πια δε λειτουργεί η γειτονιά και η συνοικία, όπως παλιά. Ευνοούν την ανωνυμία, την απομόνωση και οδηγούν στην απροσωποίηση.
  • Η παγκοσμιοποίηση: επιφέρει ομοιομορφία και ισοπέδωση του διαφορετικού στους τομείς της επικοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής. Ακόμη οδηγεί στην κατάργηση της πολιτικής ιδιαιτερότητας.