ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

1) Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις

30 Μαΐου 1913 Επίσημη κήρυξη ένωσης Κρήτης-Ελλάδας

3 Ιανουαρίου 1912 Συνθήκη Ελλάδας-Τουρκίας

1 Δεκεμβρίου 1913 Συμφωνία στις Μουρνιές Κυδωνίας

14 Νοέμβριου 1913 Συνθήκη Λονδίνου

2 Νοέμβριου 1905 Συγκρότηση Επαναστατικής Συνέλευσης

2)Να απαντήσετε με συντομία στα παρακάτω:

Α)Πολιτοφυλακή της Κρήτης

Β) Ευχαριστήριο ψήφισμα της Κρητικής Βουλής

Γ)Συνθήκη Λονδίνου

3)Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση:

Α)Η κυβέρνηση Θεοτόκη αντέδρασε:

i) υποτονικά

ii)

iii)διπλωματικά

Β) Οι Μεγάλες Δυνάμεις από την πλευρά τους δεν τηρούσαν ενιαία

στάση γιατί:

i)Διαφωνούσαν σχετικά με το ποιον θα στηρίξουν

ii)Υποστήριζε η Ρωσία το Γεώργιο και η Αγγλία τον Βενιζέλο

iii) Ανέμεναν τις εξελίξεις

Γ) Η άρνηση του Βενιζέλου να δεχθεί τους Κρήτες βουλευτές στο

Ελληνικό κοινοβούλιο οφειλόταν:

i)Φόβος για την αντίδραση της Τουρκίας

ii)Φόβος μήπως προκαλέσει τις Μεγάλες Δυνάμεις

iii)Περίμενε την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων

iv) Στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των βουλευτών ανήκε στην αντίπαλη

πολιτική παράταξη

4) Να αναφέρετε τη συμβουλή του κινήματος στο Θέρισο αναφορικά με

το Κρητικό Ζήτημα.

5)Ποια η δράση του Βενιζέλου αναφορικά με το Κρητικό Ζήτημα από

την ίδρυση της <<Προσωρινής Κυβερνήσεως της Κρήτης>> έως τον

Αύγουστο του 1906. Πως πιστοποιείται ο θρίαμβος της πολιτικής του.