ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΑ)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΑ)

Ενότητα 13

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο

Α) Σε ποια σημεία φαίνεται η τελεολογική σκέψη του

Αριστοτέλη και σε ποια λογικά συμπεράσματα τον οδηγεί;

Β) Με ποια επιχειρήματα αποδεικνύεται ότι η πόλη προηγείται

από κάθε επιμέρους άτομο; Πως αντιλαμβάνεται την

προτεραιότητα της πόλης σε σχέση με την οικογένεια και τον

καθένα μας; Συμφωνείτε;

Γ)Η συμμετοχή σ’ όλα αυτά είναι που κάνει την οικογένεια και

την πόλη: 1) Να συσχετίσετε τη θέση του Αριστοτέλη με το

νόμο του Δία στο μύθο του Πρωταγόρα ‘ τον μη δυνάμενον

μετέχειν αἰσοῦς και δίκης κτείνειν ὡς νόσον πόλεως’ και την

εξήγηση του σοφιστή ‘ὡς παντί προσῆκον ταύτης γε μετέχειν

τῆς ἀρετῆς ἤ μη εἶναι πόλεις’.

ΖΗΤΗΜΑ 2 ο (Ενότητα 18)

Α)Σε ποιο είδος πολιτεύματος φαίνεται να καταλήγει ο

Αριστοτέλης και με ποια επιχειρήματα οδηγείται στη σκέψη

αυτή;(αναφερθείτε και στο είδος του συλλογισμού).

Β)Το γεγονός ότι ο Πλάτων και ο Σωκράτης δίνουν

προτεραιότητα στον ‘ειδήμονα’ δηλαδή τον ‘ειδικό’ που είναι

ικανός να λάβει σωστές αποφάσεις και ο Αριστοτέλης στο

‘πλήθος’, στους πολίτες που διαθέτουν περισσότερη αρετή &

φρόνηση για να ασκήσουν πολιτική εξουσία σημαίνει ότι

κάποιος από τους φιλοσόφους ‘σφάλει’;

ΖΗΤΗΜΑ 3 ο (Ενότητα 16)

Α)Γιατί μια πόλη-κράτος του 4 ου αι. θεωρεί απαραίτητη τη

συμμετοχή του πολίτη στη δικαστική εξουσία; Τι φανερώνει η

θέση αυτή για το επίπεδο του πολιτισμού;

Β) Για ποιο λόγο ο Αριστοτέλης θεωρεί αναγκαίο να οριστεί η

έννοια πρώτα του πολίτη σε μια πραγματειά που αφορά τα

πολιτεύματα;

ΖΗΤΗΜΑ 4 ο (Ερώτηση Εισαγωγής)

Η δραστηριότητα και η παρουσία του Αριστοτέλη στην

ακαδημία ως δάσκαλος.