Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά

1 ώρα/εβδ. διδασκαλίας αποκλειστικά Γραμματική (θεωρία – ασκήσεις)
1 ώρα/εβδ. διδασκαλίας αποκλειστικά Συντακτικό (θεωρία – ασκήσεις)
2 ώρα/εβδ. Άγνωστο κείμενο

Έκθεση

1 ώρα/εβδ. διδασκαλίας αποκλειστικά θεωρία με εφαρμογή σε κριτήρια αξιολόγησης
1 ώρα/εβδ. διδασκαλίας ανάλυση θεμάτων με σχεδιαγράμματα και σημειώσεις

Λατινικά (προαιρετικά)

2 ώρες/εβδ. για προετοιμασία Γ’ Λυκείου
Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα γίνονται εκτός ωρών διδασκαλίας.