Ιστορία Προσφυγικό

Α.ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1914-1922

1.Ο πρώτος διωγμός – Ο διωγμός του 1914

 1. Να παρουσιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία και ειδικότερα τις εξελίξεις το 18ο και 19ο αι.
 2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην εθνική αφύπνιση των Τούρκων και σε ποιο βαθμό επηρέασε αυτή την τύχη των μειονοτήτων στην Οθωμανική αυτοκρατορία;
 3. Ποια τακτική ακολούθησαν οι Τούρκοι ακολούθησαν οι Τούρκοι απέναντι στο ελληνικό στοιχείο στις αρχές του 1914;
 4. Πώς αντέδρασε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ελλάδα στην πολιτική διώξεων των τούρκων;
 5. Ποιες μορφές καταπίεσης των Ελλήνων;
 6. Ποιες οι συνέπειες της πολιτικής διώξεων που ακολούθησε η Τουρκία μέχρι το τέλος του Α’ Παγκοσμίου  πολέμου;

 

2.Άλλα προσφυγικά ρεύματα

 1. Να αναφερθείτε στην τύχη των προσφύγων από την Ανατολική Μακεδονία.
 2. Ποιες οι επιπτώσεις της συνθήκης του Νεϊγύ για τους πληθυσμούς της Ελλάδας  και της Βουλγαρίας;
 3. Να περιγράψετε τις συνέπειες που είχε για τους Ελληνικούς πληθυσμούς της Ρωσίας η Ρωσική επανάσταση.
 4. Από ποιες περιοχές κατέφυγαν οι Έλληνες πρόσφυγες στην Ελλάδα την περίοδο 1914-1919;
 5. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας  κατευθύνθηκε το κύριο μέρος τ προσφυγικού κύματος την περίοδο 1912-1920;

3.Η περίθαλψη  1912-1921

 1. Ποιοι φορείς ανέλαβαν το έργο της περίθαλψης των προσφύγων μέχρι το 1914 και με ποιο τρόπο;
 2. Να παρουσιάσετε τις ενέργειες της Κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού για την αποκατάσταση των προσφύγων.
 3. Πώς αξιολογείτε τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1917 – 1921;
 4. Να καταγράψετε τα μέτρα του ελληνικού κράτους που αποδεικνύουν ότι υπήρξε μέριμνα για τους πρόσφυγες την περίοδο 1917-1921.

4.Η Παλλινόστηση

 1. Μέσα σε ποια χρονικά πλαίσια και με ποιο τρόπο πραγματοποιήθηκε η παλλινόστηση των προσφύγων;
 2. Ποιες συνθήκες αντιμετώπισαν οι παλλινοστούντες και  με ποιο τρόπο προσπάθησε να τους βοηθήσει η Ύπατη Αρμοστεία της Σμύρνης;

Β.Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

1.Η ΕΞΟΔΟΣ

 1. Παρουσιάστε τα πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά γεγονότα από την πρώτη μέρα που αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη μέχρι και τη λήξη του μικρασιατικού πολέμου.
 2. Ποια ήταν η πορεία του προσφυγικού ρεύματος από τη Μ. Ασία πριν την καταστροφή της Σμύρνης;
 3. Πώς αντιμετώπισε το τουρκικό κράτος τους Έλληνες αιχμαλώτους και ποια ήταν η τύχη των κατοίκων της Ανατολικής Θράκης και της Καλλίπολης;
 4. Τι γνωρίζετε γι το συνολικό αριθμό των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα αλλά κι σε άλλες περιοχές μέχρι και το 1925;

2.ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

 1. Αφού αναφερθείτε στον αριθμό των προσφύγων στην Ελλάδα, όπως αυτός καταγράφηκε με τις σχετικές απογραφές, να περιγράψετε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
 2. Ποια ήταν τα πρώτα κυβερνητικά μέτρα που στόχευαν στην κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των προσφύγων την περίοδο 1922-1923;
 3. Ποιοι φορείς ανέλαβαν το έργο της προσωρινής στέγασης των προσφύγων και πως αντιμετώπισαν το πρόβλημα;
 4. Ποια ήταν η στάση και οι προσδοκίες των προσφύγων το πρώτο διάστημα της παραμονής τους στην Ελλάδα;

3.Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

 1. Πότε υπεγράφη η συνθήκη της Λοζάνης και πώς ρύθμιζε το ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών;
 2. Σε ποια σημεία διέφερε η Συνθήκη της Λοζάνης από τις προηγούμενες συνθήκες σχετικά με το ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών;
 3. Ποια ήταν η αντίδραση των προσφύγων μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης;
 4. Για ποιους λόγους η Ελληνοτουρκική σύμβαση έγινε αποδεκτή από την ελληνική πλευρά;
 5. Τι γνωρίζετε για τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής;

Γ.Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

1.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 1. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Ε.Α.Π. και ποιοι οι στόχοι της;
 2. Να αναφέρεται τους πόρους που διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΑΠ.
 3. Τι γνωρίζετε για την αποκατάσταση των προσφύγων με βάση τη διάκριση σε ‘αστούς’ και  ‘αγρότες’;
 4. Σε ποιο βαθμό υλοποιήθηκε η επιδίωξη της ΕΑΠ να εγκατασταθούν οι προσφυγές  με κριτήριο τον τόπο προέλευσης;
 5. Τι γνωρίζετε για την αποκατάσταση των προσφύγων με βάση τις αντικειμενικές συνθήκες;
 6. Πώς εξηγείται η μεγάλη κινητικότητα των προσφύγων ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια μετά την άφιξη τους στην Ελλάδα;
 7. Ποιοι άλλοι φορείς ασχολήθηκαν με την αποκατάσταση των προσφύγων;

2.Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 1. Ποιος φορέας ανέλαβε το έργο της αγροτικής αποκατάστασης; Που απέβλεπε αυτή και με ποιο τρόπο έγινε;
 2. Να παρουσιάσετε το σύστημα που επικράτησε για τη στέγαση προσφύγων στις αγροτικές περιοχές.

3.ΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 1. Ποιες ήταν οι διαφορές της αστικής και της αγροτικής αποκατάστασης;
 2. Ποια εμπόδια συνάντησε η αποκατάσταση προσφύγων στις αστικές περιοχές;
 3. Πού ιδρύθηκαν οι πρώτοι συνοικισμοί και τι γνωρίζετε για το σύστημα που ακολουθήθηκε στην ανέγερση των προσφυγικών κατοικιών;
 4. Πώς αντιμετώπισαν οι εύποροι και οι άποροι πρόσφυγες το πρόβλημα της στέγασης τους;

Δ.1.Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ

 1. Ποιοι φορείς ανέλαβαν να εκτιμήσουν την αξία των περιουσιών που εγκατέλειψαν οι πρόσφυγες στις πατρίδες τους;
 2. Να παρουσιάσετε τη λύση που υιοθετήθηκε  στο ζήτημα της εκτίμησης των  περιουσιών των προσφύγων.
 3. Από ποιες υπηρεσίες και με ποια κριτήρια έγινε η προσωρινή εκτίμηση των προσφυγικών περιουσιών;
 4. Ποιες υπηρεσίες συστάθηκαν για την οριστική εκτίμηση των περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν στην Τουρκία και ποιες δυσκολίες παρουσιάστηκαν;

2.Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 1. Αφού καταγράψετε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά το χρονικό διάστημα 1923-1926, στη συνέχεια να αναφερθείτε στο περιεχόμενο και την τύχη των διπλωματικών πράξεων που υπέγραψαν οι δυο χώρες.
 2. Πότε υπογράφηκε η συμφωνία της Αγκύρας και ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της;
 3. Ποιες επιμέρους συμφωνίες, μετά τη συμφωνία της Άγκυρας ολοκλήρωσαν την προσέγγιση της Ελλάδας και της Τουρκίας;
 4. Ποια ήταν τα αίτια της ήττας του κόμματος των Φιλελεύθερων στις εκλογές του 1932 και 1933 και ο ρόλος του προσφυγικού παράγοντα;

Ε. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.Η ενσωμάτωση των προσφύγων

 1. Ποιες αντικειμενικές δυσχέρειες έπρεπε να ξεπεραστούν για να αποκατασταθούν οι πρόσφυγες;
 2. Να αξιολογήσετε το έργο της Ε.Α.Π. στην πραγματοποίηση του έργου της αποκατάστασης των προσφύγων.
 3. Ποιες διαφορές υπήρχαν ανάμεσα στους πρόσφυγες και ποια παράπονα εξέφρασαν οι πρόσφυγες προς το ελληνικό κράτος;
 4. Σε ποιους τομείς εκφράστηκε η διαφορά γηγενών και προσφύγων;

2.Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων

 1. Ποιες επιπτώσεις είχε η άφιξη των προσφύγων στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος;
 2. Ποια τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της χώρας μετά την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα;
 3. Πώς διαμορφώθηκε η εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας με τον ερχομό των προσφύγων και ποια σημασία είχε το γεγονός αυτό;
 4. Ποια επίδραση άσκησε η παρουσία των προσφύγων στην αγροτική παράγωγή;
 5. Ποια η συμβολή των προσφύγων στην αγροτική και βιομηχανική παραγωγή της χώρας;
 6. Ποια ήταν η προσφορά των προσφύγων στην πνευματική ζωή της χώρας;